te.wiktionary.org
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

Most active pages
2015

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
55 k4104.9 k6.5 k19 kమొదటి పేజీ
3.8 k00%E0%B0%A6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82:Flag of t…
1.9 k00%E0%B0%A6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82:Wikipedia…
12795 k777 k777 kకన్నడము పదాలు జాబితా
3413 k13 k6.3 kలపనము
355.9 k10 k3 kగలగల
463.1 k3.2 k5.4 kఅపదేశము
453.6 k3.6 k6.3 kఅలికిడి
368.5 k8.5 k8.3 kయథాసంఖ్యన్యాయము
367.2 k7.3 k7.1 kబాదరాయణసంబంధన్యాయం
367.2 k7.2 k7 kభల్లూకకంబళభ్రాంతిన్యాయం
52400-field-empty-
366.6 k6.7 k6.5 kవ్రాత్యసంస్కారన్యాయం
366.6 k6.6 k6.4 kచటకమాంసం భాగశతమ్
347.3 k7.3 k7.1 kఅనివార్యం
366.8 k6.8 k6.6 kసంగగుణదోషన్యాయం
341.4 k9.3 k1.4 kకాంతితరంగము
8581.3 k4.5 k3.7 kఅంత
3396211 k2.4 kఅష్టదిక్పాలకులు
346.3 k6.4 k6.2 kఆలరకి
331.3 k9.7 k1.2 kఆర్యపుత్రుడు
9213012 k12 k12 kసామాన్య ఆంగ్ల నామవాచకములు జాబితా
336.6 k6.5 k7.7 kచాతకజీమూతన్యాయం
373.1 k3.2 k8 kఎత్తు
2311 k11 k11 kఇందువదన
341.7 k6.1 k1.6 kఊర్మి
341.2 k6.3 k1.2 kఆశించు
335.3 k5.1 k5.1 kఆచ్ఛురితము
335.1 k5 k5 kగుడిపాము
331.2 k6.8 k1.2 kఅవగుణము
2214 k14 k14 kఊర్ధ్వ పుండ్ర ధారణ విధానం
2213 k13 k13 kఅనాథప్రేతసంస్కారాత్‌ కోటియజ్ఞఫలం లభేత్‌
2213 k12 k12 kఅత్యుత్కటైః పుణ్యపాపై రిహైవ ఫలముచ్యతే
2213 k12 k12 kఅష్టాధ్యాయీ జగన్మాతాఽమరకోశో జగత్పితా
334.9 k4.7 k4.7 kఅభ్యంతరం
2211 k11 k11 kసుదృక్కు
2211 k10 k10 kకర్పూరగంధి
2211 k10 k10 kశఫరాక్షి
331.3 k6.3 k1.3 kఊకదంపు
343.8 k3.8 k6.4 kఅజగరవ్రతము
353 k3 k5.1 kఅవతారిక
343.6 k3.6 k5.7 kఆందోళనపడు
352.9 k2.9 k5.4 kఅభిరుచి
351838.1 k1.6 kఅసంకల్పితము
239.3 k9.1 k9.1 kఅతద్వ్యా వృత్తిరూప సమాధి
36-4325.5 k2 kఅడిదము
366484.4 k3 kఆత్మ
345626.7 k2.6 kఐకమత్యము
343 k3 k5.1 kఅఖండుడు
353516.6 k2.6 kఅగచాట్లు
229.7 k9.5 k9.5 kఉడుకు నెత్తురు మీదున్నోల్లు
482.9 k2.9 k1.5 ktree
442302301.8 kఅభయము
229.5 k9.3 k9.3 kఆచార్యే అను బ్రాహ్మణులు
351247.4 k6.9 kఅగస్త్యుడు
238.8 k8.6 k8.6 kఎవడు మూడేభైలు బ్రతికేడు?
229.4 k9.2 k9.2 kఅందిపుచ్చుకొన్నట్లున్నది
342.7 k2.6 k4.3 kఆసక్తి
333.4 k3.3 k4.4 kకైకట్టు
333.3 k3.3 k4.8 kఅనన్వయము
23-3.2 k10 k1.6 kకోడిపుంజు
238.4 k8.2 k8.2 kచతుర్విధ అభినయము
36266.3 k1.6 kఅర్జునము
238.3 k8.1 k8.1 kచిలిపిచేష్టలు చేయు
332298 k2 kఅనుగ్రహించు
21012 k12 k12 kవర్గం:Pages using duplicate arguments in template calls
3488285.3 k2.8 kఅనువు
238.2 k8 k8 kఉత్తానకరణబంధములు
5473 k2.9 k4.6 kఅధీనము
144103.3 k3.3 k5 kగుబురు
334716.6 k1.6 kఅపశబ్దము
74108875.3 k2.5 kఆసనము
247.8 k7.6 k7.6 kప్రాసాదవాసిన్యాయం
335276.1 k1.7 kఒప్పందం
256.5 k6.5 k6.3 kవిళంగీలు
34711 k11 k9.5 kway
237.9 k7.7 k7.7 kఅడుగుదప్పక వర్తించుట
353854.8 k3.1 kఉల్లి
331128 k1.8 kఅగచాట్లపోతు
237.7 k7.7 k9.7 kఅంతర్జాతీయ న్యాయశాస్త్రం
228.5 k8.3 k8.3 kచంద్ర జ్ఞాన తంత్రం
333306.9 k2 kఐశ్వర్యము
237.8 k7.7 k7.6 kఅరిష్టదుష్టధీమంతుడు
335176 k1.9 kఅందించు
237.6 k7.6 k9.6 kఅ.సం.రా. చిన్న దూరపు దీవులు
332957 k1.6 kఆకర్షించు
351255.9 k2.2 kఒడంబడిక
334876 k1.7 kఅనపాయము
228.4 k8.2 k10 kఘోటకబ్రహ్మచర్యన్యాయము
2463.7 k3.7 k5.9 kఅనర్గళము
342456.2 k1.7 kగడించు
237.6 k7.6 k7.4 kసంఖార
341896.4 k1.8 kఅవలోకనము
8453.4 k3.4 k5.8 kఅడ్డదారి
7368.6 k8.5 k8.4 kపాఠక్రమన్యాయము
237.5 k7.5 k11 kఆక్రొతిరి మరియు ఢెకెలియా
237.5 k7.5 k7.3 kఅవిగో
237.5 k7.5 k7.3 kగరిపడు
237.4 k7.5 k7.3 kచేరాలి
123101.5 k12 k1.5 kఆరఘట్టఘటీభ్రాంతిన్యాయం
362074.1 k1.5 kఉరము
35835.7 k1.3 kఅపహరణము
332067 k2 kఅంతర్యామి
333116.5 k1.8 kఅప్పగింత
247.3 k7.1 k7.1 kసుతజన్మమృతిన్యాయము
228.1 k7.9 k7.9 kఅగ్నిజ్వాలలు
9368.2 k8.2 k8 kనృపనాపిత(పుత్ర) న్యాయం
237.4 k7.3 k7.2 kఅష్టాదశ జాతులవారు
228.1 k7.9 k7.9 kఅగ్నిజిహ్వలు
114114585.5 k1.9 kఅప్సరస
247.2 k7.1 k7.1 kబహుచ్ఛిద్రఘటప్రదీపన్యాయం
35425.7 k1.5 kక్రోధము
237.3 k7.2 k7.2 kఆదేశిక సూత్రాలు
237.3 k7.2 k7.2 kఅనుబంధ చతుష్టయము
228 k7.8 k7.8 kఅయస్కాంతరేఖావృత్తము
332886.4 k1.5 kఅనుబంధము
237.3 k7.2 k7.2 kఅకరణే ప్రత్యవాయకరం
237.3 k7.2 k7.2 kఏన్గెక్కినంత సంబరం
351365.2 k1.9 kఅంపకోల
237.2 k7.2 k7 kమెళ్ళో
237.2 k7.2 k7 kసర్వాస్తివాద
14367.3 k7.1 k7.1 kబాణోష్ట్రీన్యాయము
228 k7.8 k7.8 kచతుర్‌-ఆశ్రమములు
237.2 k7.2 k7 kమూగే
351355.1 k2.5 kఅధికము
237.1 k7.2 k7 kఅనాదిగా
227.9 k7.7 k7.7 kఉపాధ్యాయబ్రాహ్మణులు
35-1884.8 k1.7 kఎదురు
227.9 k7.7 k7.7 kచిట్టుడుకునీళ్లు
462 k2.1 k1.9 kstar
246.4 k6.4 k6.2 kవర్షీయాంసుడు
237.1 k7.1 k6.9 kపరమ హంసుడు
237.1 k7.1 k6.9 kఉరకలు
237.2 k7 k7 kక్షిప్రశ్యేనము
227.8 k7.6 k7.6 kఏకోనవింశతి-అంగములు
237 k7 k6.8 kసమభావం
73103.1 k8.3 k5.2 kఅన్నువు
8394.3 k8.6 k6.5 kఒత్తు
236.9 k6.9 k6.8 kఅంతర శబ్దానువిద్ధ సవికల్ప సమాధి
471.6 k1.7 k1.5 ktwenty
237 k6.9 k6.8 kఉద్ధితకరణబంధములు
246.8 k6.7 k6.7 kబహువల్లభన్యాయం
246.8 k6.7 k6.7 kమౌన మర్ధాఙ్గీకృతిః
227.6 k7.5 k7.5 kఅనీమొనా తెలియకుండుట
8367.6 k7.6 k7.4 kఘట్టకుటికా(కుటీ) ప్రభాతన్యాయం
236.9 k6.8 k6.8 kకార్యకర్తృత్వము
8367.6 k7.6 k7.4 kకాండానుసమయన్యాయం
236.8 k6.8 k6.6 kఅంబరవాణి
227.6 k7.4 k7.4 kఅష్ట సాత్విక గుణాలు
246.8 k6.6 k6.6 kబహురాజకపుర(దేశ) న్యాయం
Graphique des modifications 2015
Graphique des utilisateurs 2015
Graphique des espaces de noms 2015